تــــرجـــمـــه عـــــربـــــی

آدرس: تهران، میدان انقلاب ،ابتدای خیابان آزادی جنب سینما پارس ،پاساژ پارس ،انتهای پاساژ ،شماره3 دفتر فنی بلوط

دانلود فرهنگ لغت عربی برای موبایل و کامپیوتر

تحمیل قاموس انجلیزی عربی للموبایل

دانلود دیکشنری انگلیسی عربی برای موبایل

دانلود فرهنگ لغت عربی به عربی معجم اللغة العربیة المعاصرة